Organisateurs

 

7 clubs Organisateurs 

 

http://www.tqav.org/wp-content/uploads/2017/04/logo_CRG_ERGUE.jpg
http://www.tqav.org/wp-content/uploads/2017/04/logo_qcc_245_150.png
http://www.tqav.org/wp-content/uploads/2017/04/logo_ploneis.jpeg
http://www.tqav.org/wp-content/uploads/2017/04/Nouveau-logo-club-cyclo-de-pluguffan.jpg
http://www.tqav.org/wp-content/uploads/2017/04/crqc.jpg
http://www.tqav.org/wp-content/uploads/2017/04/kemper_VTT.jpg
http://www.tqav.org/wp-content/uploads/2017/03/logo_V11_couleurSansOmbrage.png

 

 

Cyclos Randonneurs Gabericois

http://cycloergue.free.fr/

Tél: 09 75 94 02 97

 

 

    Cyclos Randonneurs Pluguffan

http://perso.wanadoo.fr/crqc

Tél: 02 98 94 42 17

 

 

Kemper VTT

http://www.kempervtt.fr

Tél : 02 98 52 28 53

 

 

Quimper Cyclo Club

http://www.quimpercycloclub.com

Tél : 02 98 55 65 43

 

Cyclos Randonneurs Quimper Cornouaille

http://perso.wanadoo.fr/crqc

Tél: 02 98 55 55 92

 

           Ploneis Cyclo

http://www.ploneis-cyclo.franceserv.com/route/

Tél: 02 98 91 01 95